Harmonie

H

Volgens de natuurvolkeren is de westerse mens het contact met de natuur kwijtgeraakt. Om het contact met de natuur te herstellen moeten we weer in harmonie met de natuur komen. Harmonie betekent balans. De hele natuur is in balans; de huidige mens is in onbalans.

Har-MON-ie is verbonden met monade en dus ook met geld (money). Geld is de verbindende factor tussen mensen. Geld is de energieuitwisseling ter balancering van geven en nemen. Het is een aspect van liefde en uitwerking van de Wet van Balans. Je kunt niet alleen maar (liefdes)energie geven of ontvangen. Om in 5D te kunnen komen dien je in balans te zijn. Dus ook financieel. Daarvoor is bewustzijn op geld vereist en ook weten hoe jezelf geld kunt genereren; met achteroverleunen genereer je geen geld en draag je geen vrucht.

Geld is om die reden één van de uitwegen uit deze Matrix en toegangspoort tot 5D. Dat kan alleen als je verantwoord kunt omgaan met geld, want anders is er geen balans. Dat betekent ook dat jij jouw eigen geldstroom beheert. Je begrijpt dat financieel afhankelijk zijn van anderen onbalans betekent en gebrek aan Meesterschap (zelf verantwoordelijkheid nemen). Je begrijpt dat bankgeld slechts één van de zoveel vormen van geld is. De banken beheren in 3D het geld. Ze bewaren het geld in kluizen, totdat de mensheid klaar is om er op een verantwoorde manier mee om te gaan. Want in de energie van geld zit ook de herinnering aan het misbruik van ons Godskracht (monadische energie) opgeslagen. En misbruik gebeurt nooit meer! Daarom wordt de mensheid gecontroleerd.

Als één iemand in de groep uit balans is, dan heeft de hele groep daar last van. Alle verbindingslijnen met die persoon staan scheef. Dat zorgt voor spanning, druk, belasting en lijden in het hele systeem. Ra is de bewaker van de rechte lijn. Ra is verbonden met het teken Weegschaal (Libra). Scheefstanden voelt de energie van Ra direct. Scheefstanden komen door emoties, emotionele/mentale kleuringen en gehechtheden. Ra is dan ook poortwachter van het geld, het Licht, het Godsbewustzijn. Pas wanneer je verhouding met Ra/geld in balans is, is er een weg uit de Matrix.

Patrick Scheers