Geld is eenheid

G

“Het woord ‘monade’ komt van het Griekse woord μονάς (eenheid) afgeleid van μόνος, dat één, alleen, uniek betekent. Het woord heeft verscheidene betekenissen in filosofische, muzikale en (informatie-) wetenschappelijke contexten. Bij de Pythagoreërs (volgelingen van Pythagoras) was de monade het eerste ding dat ‘was’”, aldus Wikipedia.

Monadisch bewustzijn is dus verbonden met eenheid. Aangezien geld ook verbonden is met de monade via MON is geld dus ook monadisch bewustzijn en dus ook verbonden met eenheid. Monade (eenheid) is de verbinding(slijn) tussen de afzonderlijke individuen in het eenheidsveld (de Flower of Life). Die verbinding tussen de individuen is verbonden met Ra. Ra is 18; 1 is de (verbindings)lijn en 8 is de lemniscaat/oneindigheid. In ieder wezen zit Ra(-energie); alles zit in iedereen. Ra is in de Egyptische mythologie de zonnegod. Zon is licht. Tappen uit eigen Bron is bij je eigen Licht kunnen, je eigen Bron aanspreken. Door uit je eigen Bron te tappen kun je jouw Godskwaliteit op Aarde brengen, manifesteren en neerzetten. Voor jouw inbreng/bijdrage heb je recht op een energieuitwisseling ter balancering. In 3D heet dat geld. 3D-geld is dus gemanifesteerd Licht uit eigen Bron. Tegelijkertijd is geld ook de weerspiegeling van het eenheidsbewustzijn. In dualiteit heeft alles twee kanten. De andere kant (schaduw) van eenheid is dualiteit. En geld zorgt bij uitstek voor de meeste dualiteit, omdat het licht is en schaduw altijd op zoek is naar Licht en in de energie van geld tevens de herinnering van het misbruik van onze Godskracht is opgeslagen.

Ra is ook de bewaker van de rechte lijn met de eigen Bron. Ondanks dat de rechte lijn flexibel is, heeft afwijken van de rechte lijn tot gevolg dat er een scheefstand/onbalans ontstaat. Men verliest het contact de eigen Bron/het eigen Bronlicht en zodoende ook met het overvloedsbewustzijn. Het afwijken komt, doordat men emotioneel gehecht raakt aan een situatie. Het zijn de negatieve emoties, die zorgen dat je emotioneel gehecht raakt. En onbalans leidt (uiteindelijk) tot destructieve creaties. Negatieve emoties zijn voeding voor de Archonten. Ra wil alles verbinden en evolueren. Door de scheefstanden en verbuigingen begon de evolutie te stagneren en is nu aangekomen op een punt van stilstand of omkeren.

Door terug te keren naar je midden ben je weer één met het Leven. Je bent weer een onderdeel van jouw rechte lijn. Jouw hoogste bewustzijn kan helemaal tot in je kleine teen aanwezig. Je bent dan volledig op Aarde, gegrond. De evolutie kan zich via jou weer uiten. 3D is immers de enige dimensie waar je jouw aandeel in de angst kunt oplossen. Dat kan alleen hier op Aarde, zodra je grondt, door de schaduw heen. Jouw Godskwaliteit kunnen leven en uitdragen begint hier in 3D, op Aarde. En dan neem je automatisch jouw plaats in de natuurlijke orde/Flower of Life in. In jouw creaties zit dan de Heilige Geometrie verwerkt.

Een scheefstand heeft dus een negatief gevolg voor de energie van Ra in het systeem. Aangezien Ra ook Licht is, betekent een scheefstand/onbalans dat een ander kan (parasi)teren op jouw energie. Ieder ander heeft dus archontisch bewustzijn in zich, zolang men uit diens midden is. Archontisch bewustzijn is onbewustheid, waar de pijn van het trauma naar buiten wordt geprojecteerd om op die manier het eigen trauma niet hoeft aan te kijken. Op die manier haalt men energie bij een ander. Dat is niet alleen in geld, maar ook in aandacht en tijd.

Whatever you do, do not stray from the path. Volg de rechte lijn, ook al is het soms (emotioneel en mentaal) even slikken. Naarmate je uitlijning met je eigen Bron sterker wordt, komt er een moment dat je zo diep in je overvloedsbewustzijn bent gekomen, zodat het transformeren van lood in goud mogelijk wordt. Daarvoor moeten alle scheefstanden, verbuigingen, armoedebewustzijn en belasting verwijderd worden. Dat is ook logisch, want armoede is een gebrek aan eigen Licht/overvloed.

Patrick Scheers