Dienstbaar zijn met geld

D

Dienstbaar zijn

In de spirituele wereld is het not done om geld te vragen, want “een gave heb je van God gekregen en daarvoor vraag je geen geld” is de overtuiging. Of ze vragen een vrijwillige bijdrage voor hun diensten. Dit geldt ook voor ‘bewuste’ mensen. Een treffend voorbeeld is: “Ik heb dit geheel gratis ter beschikking gesteld van jou en de hele mensheid, omdat ik geef om onze vrijheid en de toekomst van onze kinderen. Ik heb hier maandenlang aan gewerkt en het gaat gewoon door. De kracht van de corrupte mensen is hun duizelingwekkende rijkdom. Ik werk echter al 25 jaar kosteloos voor een betere wereld. Jouw gift helpt mee om met dit bevrijdingswerk door te gaan. Als je dit werk wilt steunen, maak dan je gift over op onderstaand IBAN nummer”.

Op een directe manier geld vragen durft hij niet, dus doet hij het op een indirecte manier. Hij laat het van een ander afhangen hoeveel hij krijgt (en vervolgens klagen als het te weinig is…). Handelen in het belang van het grotere geheel en om die reden vinden dat ze er niets voor mogen vragen, hoewel ze eigenlijk wel vinden dat ze recht hebben op een vergoeding. Dat blijkt uit het feit dat ze een vrijwillige bijdrage vragen. Ze spreken zichzelf volledig tegen. Iets gratis aanbieden/geven, maar er toch iets voor terug willen. Dat is niet gratis.

Een bakker heeft ook een gave, een bankman ook, net zoals iemand die spirituele consulten aanbiedt. Ieder mens heeft een gave. Allemaal zijn het spirituele gave, maar slechts gaven, die verband houden met contact met de lichtwereld worden beschouwd als spiritueel: miskenning van de waarde van het aardse leven en 3D. In deze spirituele opvatting worden spirituele gaven beschouwd als iets hogers, verheveners, beters dan aardse, praktische gaven. Geld vragen is ‘not done’, want geld is zooo 3D; “dat doe je toch niet”! En vervolgens klagen dat de rijkdom scheef verdeeld is én een onvoorwaardelijk bassinkomen zien als een oplossing. De enige, reële oplossing is die spirituele arrogante houding loslaten en geld vragen voor geleverde diensten.

Deze spirituele overtuiging is enerzijds afkomstig uit het groepsbewustzijn, waarin dienstbaar zijn aan de groep voorop stond en geld niet ‘bestond’…; anderzijds is ze afkomstig uit het boeddhisme, waarin het loslaten gehechtheid aan de materie en het aardse leven worden nagestreefd om op die manier dichterbij God te komen. Voor materialistische mensen is dat leerzaam, maar als je erin blijft hangen, dan doe je jezelf tekort hier op Aarde, in 3D. Want nergens staat dat je moet leven in armoede en andere ontberingen, behalve obv dogma’s. Die tijd is voorbij.

Het is hier op Aarde te doen, niet op een roze wolk. Je mag een leuk aards leven hebben; je mag genieten, ook fysiek. In het Paradijs/de Hemel is ook alles beschikbaar. Door je verbin­ding met geest zul je je niet verliezen in de materie en kun je Hemel op Aarde brengen.

In een andere vorm is deze opvatting over dienstbaar zijn en geen geld vragen terug te vinden in vrijwilligerswerk. Ook nu wordt weer verwacht dat iemand tegen een minimale beloning een maximale inspanning levert voor de gemeenschap.

Koning, keizer, paus

De koning staat symbool voor persoonlijk Meesterschap. Het betekent dat je in staat bent volledig verantwoordelijkheid voor je persoonlijke leven.

De keizer is de hoogste wereldlijke macht. Keizer is de hoogste vorstelijke titel en staat voor de heerser, waaraan alle andere wereldlijke vorsten ondergeschikt zijn. Deze wereldlijke hoogste heerser had dan ook maar één gelijke, namelijk de hoogste geestelijke heerser: de paus. In de middeleeuwen kon de koning zich pas keizer noemen, nadat hij door de paus was erkend.

Als je het Engelse woord voor keizer (emperor) ontleed, dan krijg je de emoties/ether (e) bemeesteren (m), zodat je vanuit gronding (1) vorm (6) (p = 16) kunt geven aan de emoties/ether (5), zodat je alles vanuit je eigen uitlijning kunt verbinden (r = 18) en gronding van de emoties (e = 15) mogelijk is, waardoor je ook hier op aarde, in de stof, alles kunt verbinden (r = 18).

De keizer staat voor meester(schap) in/over de stof, alsmede voor bekrachtiging (empowerment).

De paus is de hoogste geestelijke heerser. Ontleding van het Engelse woord voor paus (pope) leidt tot: vanuit gronding (1) vorm (6) (p = 16) geven aan de gronding (1) van emoties/ether (e = 5) (o = 15), zodat gronding van de vorm (p = 16) mogelijk is en de emoties (e = 5) aangestuurd kunnen worden, met andere woorden richting geven aan de emoties vanuit gegronde vorm.

Het feit dat een koning zich pas na erkenning door de paus keizer kon noemen heeft te maken met het feit dat materie (keizer) uit geest (paus) voortkomt. Als gevolg van de scheiding van Kerk en Staat is deze kennis in de vergetelheid geraakt. Daardoor kon men zich meer richten op het materiële aspect van het leven; het materialisme deed zijn intrede.

Prachov Rocks en Praag

In de Prachov Rocks (nabij Praag, Tsjechië) is de Emporer’s corridor: de doorgang van de keizer. Wij leven in een stoffelijke/materiële wereld: de Matrix. Wij zijn daarin beperkt in onze mogelijkheden. Onze zintuigen kunnen alleen maar materiële zaken zien. Via aangeboren mediamieke gaven of bewustzijnsontwikkeling kun je meer waarnemen en voorbij de stof zien.

De weg door de Matrix gaat dus via de energie van de keizer en de paus. Dat kan alleen als je je leven in 3D op orde hebt: in balans zijn, in je midden zijn, vanuit je rechte lijn leven, op eigen benen staan en onafhankelijk, oftewel Heer en Meester zijn in en over de stof. Én ook het geestelijke aspect hebt meegenomen. Zonder het geestelijke aspect blijf je hangen in materie. Heb je beide uitersten in balans, dan leef je weer in verbinding met je ware natuur en in overeenstemming met de natuurwetten, want materie komt voort uit geest/Bron. Je weet dat je Bron bent.

De code van Prachov is P = 16 is vanuit gronding (1) vorm (6) geven aan je Licht (ra), zodat je innerlijk kind (c) verbonden wordt met de gegronde (1) vijf (5) elementen (O = 15), waar­door Meesterschap (V = 22) bereikt wordt.

De code van Praag is: P = 16 is vanuit gronding (1) vorm (6) geven aan je Lichtkwaliteit (ra) door vanuit gronding (1) te scheppen/je scheppingskracht (g) gebruiken.

Ra is overal. Je eigen licht (geest) in de stof brengen en alles met elkaar kunnen verbinden. Het een kan niet zonder het ander. Alles is een. De Wet van Een.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl