De Verlosserenergie: jij bent degene waarop jij hebt gewacht

D

Wie of wat geeft jou het recht om een ander te ‘redden’? Dit is arrogantie. Dat jij denkt te weten wat een ander nodig heeft. Ongetwijfeld hebben helpers vanuit de emotionele programmering het beste voor met mensen en is hun hulp oprecht en integer, maar ze hebben het recht niet. Soms is er geen recht om te grijpen, hoe schrijnend iemands situatie ook is. Je kunt nimmer een ander redden, die niet gered wil worden. Iemand die gered wil worden, kun je hooguit aanwijzingen en aanreikingen geven, maar hij/zij moet het zelf doen. Om die reden klopt NESARA/GESARA helaas ook niet, ook al brengen ze verlichting, evenals een onvoorwaardelijk basisinkomen.

In een tijd dat iedereen wordt uitgedaagd in zijn/haar Meesterschap te gaan staan, heb je niet het recht om je met een ander te bemoeien. Het Pad van Meesterschap is niet het pad van achteroverleunen en steunen op anderen. Nee, het vraagt om grondig innerlijk en diep zelfonderzoek. Niemand anders dan jij kunt jezelf redden. Dat is de Verlosserenergie in jou. Dat is de Christusenergie, die in het individu geboren wordt.

Plan om de wereld te redden

Trump en Qanon. Ze hadden een plan om de wereld te redden. Biden zou geen president worden, was hun voorspelling. De mensheid moest vertrouwen hebben in het plan en rustig achterover zitten. Dat betekent blindelings vertrouwen. En daar ging het mis. Vertrouwen dat een ander het voor jou oplost. Dan geef je macht uit handen en wordt er over jou geregeerd. Wat is het verschil tussen “Vertrouw het plan” en “Gehoorzaamheid is vereist”? In beide gevallen ben je overgeleverd aan de goden, of ze goedgezind of slechtgezind zijn.

Tevens is er sprake van ongelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid houdt ook in volledig over dezelfde informatie beschikken. Als het plan vanuit de Bron opgezet zou zijn, zou iedere deelnemer informatie uit eigen Bron hebben ontvangen. Uit jouw eigen Bron voel je de bedoeling via jouw rechte lijn, omdat jij onderdeel bent van het Plan. Wij zijn de ervaringsdeskundigen/Meesters in 3D. Al onze hogere delen in onze verbindingslijn hebben hun eigen deskundigheid op hun eigen laag. Die hogere delen dienen jou te erkennen daarin. Alleen dan is er werkelijke gelijkwaardigheid, neem je verantwoordelijkheid voor je leven en je macht. Alle delen tussen hier, 3D, en alle hogere dimensielagen zijn gelijk aan elkaar. Om die reden heb jij ook recht om Gods Plan te weten.

Nu Biden toch president is geworden ipv Trump beweren de aanhangers dat het beste nog moet komen. Misschien slaagt het plan inderdaad. En dan? Is alle ellende dan ineens opgelost? Staat iedereen ineens dan weer in zijn/haar kracht? Alles wordt weer gerest met een druk op de knop. Enter en je bent er. Nee, want alle fouten in het oude systeem komen terug in het nieuwe systeem, omdat er geen bewustzijn is verkregen op de fouten. Dan kan de geschiedenis niets anders doen dan zich herhalen.

Met een schone lei beginnen, zodat de geschiedenis zich kan herhalen

Trump schijnt ook de opdracht te hebben gegeven om NESARA/GESARA uit te voeren. Via NESARA/GESARA worden met een paar pennenstreken alle bankschulden kwijtgescholden en iedereen krijgt of een aanzienlijk geldbedrag of een maandelijks basisinkomen. En iedereen leeft nog lang en gelukkig? Atlantis, Lemurië en andere tijdperken kenden ook hun gouden tijd, waarin alles eerlijker en gelijkwaardiger verdeeld was. Toch ging het mis… De schaduw/het onbewuste werd niet opgelost, omdat er geen bewustzijnsverandering was. Het onbewuste (koop)gedrag kon ongehinderd verdergaan; de geschiedenis herhaalt zich. Men ontloopt het oplossen van de eigen schaduw en zodoende diens eigen verantwoordelijkheid. En dan kunnen de Archonten macht blijven houden, want het onbewuste blijft bestaan, hetgeen hun kracht vormt. “Ignorance is bliss” – quote Cypher uit de film The Matrix.

Alle hulp van buitenaf zoals inkomens- en vermogensoverdrachten, een minimumloon, een onvoorwaardelijk basisinkomen, NESARA/GESARA zullen nimmer de verlossing brengen. Het houdt de mensheid onbewust, want er is geen eigen inspanning vereist. Het wordt verstrekt en geregeld. Een positieve uitkomst visualiseren en rustig achterover zitten brengen evenmin bewustzijnsverandering.

Aan het begin van elke beschaving was er een gouden tijdperk. Een tijdperk van harmonie en vrede. Maar doordat er vanaf de eerste val in bewustzijn reeds schaduw aanwezig was, maar niet zichtbaar, raakte elke beschaving langzaamaan in verval. De oorzaak was de aanwezige, onzichtbare schaduw. Het kon blijven voortbestaan. Er veranderde niets in het bewustzijn van de mensheid. Hoe groot is de kans dat een onvoorwaardelijk basisinkomen en NESARA/GESARA dat dan wel zullen doen? De meeste schulden worden aangegaan voor de aankoop van goederen (telefoon, auto, televisie enz.); niet voor eten. Door het kopen van goederen word je eigenaar; je hebt bezit. Het schuldenvrij maken van de mensheid past naar mijn mening dan ook bij de plannen van het World Economic Forum “you own nothing and you’ll be happy” (https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/). Een slaaf bezit immers ook niets! Alles wordt aangeboden als een dienst. Maar bij een dienst is er nog iets of iemand die eigenaar of rechthebbende is van de dienst: de elite.

Ook Ubuntu zal falen, want daar dient het individu nog steeds gericht te zijn op (het behagen van) de ander. “Het idee is dat een mens alleen gelukkig kan zijn als anderen dat ook zijn en dat een mens zelf lijdt op het moment dat deze een ander ziet lijden. Op die manier zijn we allemaal met elkaar verbonden en hoeft niemand jaloers of wraakzuchtig te zijn. Met Ubuntu is het daarom makkelijker om te delen, in materiële en immateriële zaken, te vergeven en in te grijpen bij onrecht dat een ander aangedaan wordt. Om zelf tot ontplooiing te komen zal je eerst anderen moeten helpen zich te ontplooien”.

Valse-vlagoperaties: de wolf in schaapskleren

Op https://nesara.nl/info/welvaartsprogrammas/ staat: “Het toekomstbeeld dat we hieruit kunnen distilleren is dat ongeveer vier jaar na de afkondiging van NESARA iedere wereldbewoner een basisinkomen heeft, waar hij/zij goed van kan leven. Dat we geen ‘overlevingsangst’ meer hoeven te hebben. Dat we niet meer hoeven te werken vanuit de pure noodzaak van ‘brood op de plank’, maar dat we datgene kunnen doen wat we fijn vinden, waar we goed in zijn en wat een werkelijke bijdrage levert aan de samenleving waar we deel van uit maken”.

Wat is de reden dat iemand nu geen werkelijke bijdrage kan leveren? Wat is de reden dat iemand nog in overlevingsangst leeft? Omdat hij/zij niet leeft vanuit het basischakra, doordat nog (veel) onopgeloste trauma’s en angsten dat verhinderen. Er is een gebrek aan eigenwaarde, eigenliefde en vertrouwen in het leven (thema’s van het basischakra). Dat is het gevolg van angst. Angst/armoede los je niet op met geld(verstrekking), enkel met innerlijk werk en zelfonderzoek. Iets wat juist niet gedaan hoeft te worden, als er geld/inkomen wordt verstrekt. Het onbewuste blijft in stand. In een tijdperk van licht (= bewustzijn), kan er geen onbewustheid (schaduw) meer zijn. Dus mensen die de nieuwe Aarde willen kunnen betreden, moeten bewustzijn. De schaduw moet geheeld zijn. De bereidheid om de eigen schaduw aan te kijken is een eerste begin.

Als je het welvaartsprogramma vergelijkt met de plannen van de Great Reset (World Economic Forum), waar een onvoorwaardelijk basisinkomen als antwoord wordt gezien om de scheve verdeling van rijkdom op te lossen (https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-universal-basic-income-social-inequality/) is er weinig verschil. Dus dient het welvaartsprogramma wel daadwerkelijk de mensheid? Of is het een wolf in schaapskleren en is het een valse-vlagoperatie? Armoede, ongelijke verdeling van de rijkdom en ongelijkheid los je niet op met uiterlijke veranderingen, maar met innerlijke bewustzijnsverandering(en). Dat betekent bloed, zweet en tranen.
Wat wordt de keuze: easy money en onbewust blijven of financiële vrijheid en bewust worden?

2021: loskomen van het onbewuste groepsbewustzijn (en daarna weer opnieuw verbinden onder jouw voorwaarden

Die bemoeizucht is ook een kenmerk van het onbewuste groepsbewustzijn. 2021 biedt de mogelijkheid om los te komen uit dat onbewuste groepsveld, hetgeen dringend nodig is. Kijk hoe de angst voor corona in het groepsveld ervoor zorgt dat allerlei vrijheidsbeperkende en mensenrechtenschendende maatregelen geaccepteerd worden, zodat het collectieve veld zich veilig voelt. Ieder tegengeluid wordt onthaald met social shaming. De meerderheid bepaalt hoe de gehele groep – ook de andersdenkenden – zich dienen te gedragen. Alleen door los te komen van het onbewuste groepsveld kun je bij je eigen oorspronkelijk wezen en oorspronkelijke kracht (het Gouden bewustzijn) komen. Op die manier kun je los van het groepsbewustzijn opereren: op Aarde zijn, maar niet van de Aarde zijn. Ook al eist het onbewuste groepsveld allerlei (veiligheids)regels ivm corona voor iedereen, zodra je los bent van het onbewuste groepsbewustzijn, kun je de regels negeren zonder erop aangesproken te kunnen worden. En 2021 biedt de mogelijkheid daartoe.

2021 kun je als volgt ontleden: in het onbewuste groepsveld (2) dien je je weg te cijferen in het belang van de groep; je bent een nobody/no one (0). De 1 laat zien dat je los kunt komen uit dat onbewuste groepsveld door je individualiteit te omarmen; somebody/someone (1) worden. Daarvoor dien je bereid te zijn op eigen benen te gaan staan, in formatie. Bron kan dan door jou heen gaan werken. Jij bent een verlengstuk van Bron – God in vorm – en daarmee gelijkwaardig aan Bron. Alles wat je nodig hebt, is voor jou beschikbaar. De Bron in jou ondersteunt jou.

Zodra je vrij bent van het onbewuste groepsveld, kun je je opnieuw verbinden met de groep, maar dit maal onder jouw voorwaarden: geen groepsdruk meer om mee te moeten doen met de massahysterie van de groep en in de pas moeten lopen/mee moeten doen. De oude natuurvolken houden dit onbewuste groepsbewustzijn vast, naast het feit dat ze ook oude wijsheden en kennis bewaren. De westerse mens kent veel meer individualisering tov de natuurvolken waar de familie en groep erg belangrijk zijn. Individualisering biedt de mens/ziel de mogelijkheid om de eigen weg te gaan en daarmee de eigen ontwikkeling voorrang te geven. De individualisering die begon ten tijde van Atlantis. Geld helpt daarbij. Geld, ego, individualiteit en Meesterschap gaan hand in hand samen.

Wat de sterren vertellen

Atlantis ging ten onder doordat de mensheid, het negatieve ego van de mensheid, haar Godskracht misbruikte en daarmee een heleboel schade aanrichtte. Dat was ten einde van het tijdperk van Leeuw. De Sfinx herinnert ons hieraan. Robert Bauval en Graham Hancock hebben in hun boek ‘De boodschap van de Sfinx’ aangetoond dat de Sfinx gebouwd is in het tijdperk van de Eerste Tijd, in het tijdperk van de Leeuw, circa 10.500 voor Christus. Dat betekent circa 12.500 jaar geleden, dat ongeveer overeenkomt met een halve precessie (circa 25.920 jaar durende cyclus agv schommeling van de aardas).

Astrologisch is Leeuw oa verbonden met het ego; de schaduwkant van Leeuw is een te groot ego; een negatief ego dat zichzelf voorop stelt tov anderen en alleen maar aan zichzelf denkt. Logisch dat Atlantisch ten onder ging in het tijdperk van Leeuw.

Nederland heeft een rol te spelen in de totstandkoming van de nieuwe Aarde (evenals België en Luxemburg). Nederland staat bekend als het waterland en de Leeuw is het nationale symbool. Waterland en Waterman zijn voor mijn gevoel verbonden met elkaar. Waterman, het sterrenbeeld dat tegenover Leeuw staat, heeft de mogelijkheid om de schade van Leeuw te herstellen. Waterman staat astrologisch voor individualiteit, broederschap, gelijkwaardigheid, vrijheid en solidariteit (niet de schijnsolidariteit, zoals we die nu kennen; dat is juist de schaduwzijde van Waterman, blijkend uit het idee van ‘alles moeten delen’). Juist in de Benelux zijn relatief meer mensen met een hoog bewustzijn geboren, in samenlevingen die meer geïndividualiseerd zijn.

Het groepsbewustzijn is ontstaan door overlevingsangst. Na de Val van Atlantis eindigde het tijdperk van Leeuw en ging over in Kreeft. Kreeft is astrologisch gezien een waterteken. Kreeft betekent in het Engels cancer. “Ons woord ‘kanker’ is ontleend aan het Latijnse woord ‘cancer’ wat zowel kreeft of krab als kanker betekent, net als het Griekse woord ‘karkínos’. Daarom is de krab ook het symbool van de ziekte geworden, evenals de vorm van de gezwellen (https://www.rijnmond.nl/nieuws/151916/Waarom-heet-de-Kreeftskeerkring-in-het-Engels-Tropic-of-Cancer).

Een eigenschap van krabben is dat als meerdere krabben in een emmer zitten en één van hen weet naar boven te klimmen, zodat die uit de emmer kan komen, de andere krabben zo vriendelijk zijn hem terug te halen. “Als de groep gevangen zit, dan jij ook”. “Gedeelde smart, is halve smart”. Kortom, het individu wordt gedwongen in de pas te blijven lopen en zichzelf op te offeren voor de groep.

Het onbewuste groepsbewustzijn beperkt de scheppingskracht van het individu, omdat de groep voorop staat. Volledige zelfontplooiing is moeilijk in groep waar het individu zich moet aanpassen aan (de meerderheid van) de groep en dientengevolge zich moet wegcijferen. Als scheppingskracht (7) niet gebruikt kan worden, zoals het bedoeld is, gaat het woekeren. Waar denk je dat kanker (cancer) vandaan komt? De zesde/zevende maand is de astrologische maand van Kreeft: je scheppingskracht (7) vorm (6) geven. Lukt dat niet, dan ontstaan kankercellen: geen vorm/uiting kunnen geven aan je scheppingskracht voor jouw zelfontplooiing.

Gouden draak en gouden slang

De draken zijn de hoeders van het Godsbewustzijn. Ze bewaken het goud(enbewustzijn). De slangen zijn de hoeders van de emoties, de oorspronkelijke emoties. Ongecontroleerde emoties zijn een ziekte, een virus. Ze schaden de Heilige geometrie. Zodra je weer verbonden bent met de gouden draak en gouden slang, activeert jouw oorspronkelijke kundalini (Quetzalcoatl: de gevederde slang van de Maya’s). Die bevindt zich in het onderlichaam (https://www.anne-marie.eu/pijnappelklier-de-sleutel-tot-spiritueel-ontwaken/). Daarom moet jouw onderlichaam/bekkengebied gezuiverd te zijn van trauma’s en dien je zelf in je basis(chakra) te komen. En niet doen alsof je het hebt bereikt (onvoorwaardelijk basisinkomen), want dan ben je juist niet in je (basis)chakra.

Dus nee, ik kom niet de blijde boodschap brengen. Ik vraag je verantwoordelijkheid te nemen, bewustzijn op geld te ontwikkelen en los te komen van de afhankelijkheid van het onbewuste groepsbewustzijn. Verlost zijn van het groepsbewustzijn voelt voor mij nu essentieel (en sluit astrologisch aan bij het tijdperk van Waterman), want alleen dan kunnen jouw oorspronkelijke krachten terugkomen en kun je de Meester worden, die je altijd al bent geweest. Je hebt jouw schaduw(kant) geheeld.
Jij bent degene, waarop jij hebt gewacht! Dat is de Verlosserenergie in jou.
Daarna kun je je verbinden met andere gelijkgestemden: “Wij zijn degenen, waarop wij hebben gewacht”.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl