De soevereiniteits-verklaring: een papieren tijger

D

Er zijn mensen die geloven dat ze door het uitspreken of tekenen van een soevereiniteitsverklaring of het opvragen van hun geboortetrust soeverein zijn. Nee, het is slechts een eerste stap! Iets uitspreken, oprakelen of (onder)tekenen maakt iemand nog niet soeverein. Het gaat uiteindelijk ook om daadwerkelijk ernaar te handelen. De hierbedoelde soevereiniteit houdt in dat men zelf autoriteit is. Dat betekent dat dus zelf verantwoordelijk zijn voor het eigen leven. Dat is gelijk aan mijn definitie van Meesterschap. Echter, bij veel van diezelfde mensen gaat het mis op financieel vlak; financieel zijn ze afhankelijk van anderen. Dan nemen ze geen verantwoordelijkheid voor hun financiën.

Bij een beroep op soevereiniteit vraagt men dat de oorspronkelijke natuurwetten weer van toepassing zijn/worden. De natuur is in balans. Als iemand afhankelijk is van een inkomen van/via een ander, dan is men financieel niet in balans. Op dat moment kunnen de oorspronkelijke natuurwetten ook niet werken. Het is juist deze afhankelijkheid, die leidt tot schending van de oorspronkelijke natuurwetten. De afhankelijkheid zorgt voor onbalans, scheefstand en belasting en beschadigt op die manier de Heilige Geometrie, waar de natuurwetten uit voortkomen: het kosmisch ordenend principe. Daarmee wordt de soevereiniteitsverklaring een papieren tijger, compleet waardeloos.

Dat verandert als iemand bereid is ernaar te gaan leven. Op financieel vlak betekent dat zelfstandig zijn/haar inkomen gaan genereren, ook al betekent dat verlies van het verstrekte inkomen. Alleen dan kun je uit de slavernij van geld uitkomen, omdat je niet langer afhankelijk bent van geld vanuit/via het systeem. Jouw arbeid door het leven van jouw passie maakt jou vrij! Je tapt dan uit eigen Bron. Jezelf even denken terug in oorsprong te zetten, maar vervolgens financieel afhankelijk blijven van een verstrekt inkomen, is geen verandering, maar een illusie! Hieronder een prachtig voorbeeld van hoe er gedacht wordt over het spel zonder te beseffen/bewust te zijn hoe het universum werkelijk werkt.

Zolang men afhankelijk is van elkaar (dienstbaar zijn aan de groep; service to others), blijft men voorovergebogen en kan men niet gaan staan. Jezelf soeverein verklaren kun je doen, totdat je een ons weegt, maar er verandert niets! De eigen rechte lijn is nog steeds verbogen en die verbuiging schaadt de Heilige Geometrie. Er is dan altijd controle en een quarantaine nodig ter voorkoming van (verdere) schade. De natuur is in balans en mocht er onbalans ontstaan, dan herstelt de natuur het natuurlijke evenwicht. Maar de mensheid doet dat door de emoties niet. Zij buigt naar de ander toe vanuit medelijden: emotionele gehechtheid. Dan verlaat ze haar midden. Dat leidt tot onbalans/scheefstand en dat zorgt ervoor dat duisternis/schaduw haar intrede kan doen, want jouw Licht is afwezig in een deel van jouw ruimte.

De rechte lijn van iemand met veel afhankelijkheden van/aan anderen zal heel erg gekronkeld zijn. Een gekronkelde lijn lijkt op een slang. Dat zijn de slangen, die St. Patrick uit Ierland heeft verjaagd. De energie van Ierland biedt lijnt (I) de verstorende emoties (E) uit, zodat ze gronding (1) krijgen, via verbinding (8) (R = 18) met het land (land). Men kan weer met beide benen op de grond komen ipv als een ongeleid project alle kanten opvliegen.

Soevereiniteit betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de eigen schaduw. Vandaar dat zo’n soevereiniteitsverklaring een papieren tijger is, zolang iemand diens eigen schaduw niet onder ogen komt. Uiteraard mag dat stapsgewijs. Al je schaduw in één keer aankijken kan teveel zijn voor je systeem. Bereidheid om zelf te veranderen is het enige telt, want het systeem komt voort uit de mens. Het systeem zelf kan dan ook niet veranderen zonder de mens.

Derhalve kun je pas gaan staan, als je je afhankelijkheden van/aan anderen hebt losgelaten: dienstbaar zijn aan je eigen Godsvonk. Hoe meer afhankelijkheden/voorwaardelijke verbindingen je hebt losgelaten, hoe meer je kunt staan, hoe meer je bij je oorspronkelijke zelf en in onvoorwaardelijkheid kunt komen en je directe verbinding/rechte lijn met Bron kunt herstellen, want je bent weer terug(gekomen) in formatie.

Dus het spel is pas over, zodra je verantwoordelijkheid neemt voor jouw leven! Elke dag opnieuw. Als een stap te groot is of als het even te zwaar is, neem dan een kleine stap. Niemand verlangt dat het vandaag klaar is.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl