De Leeuwenpoort

D

Leeuw staat voor individualiteit (ego), koningschap, trots, moed en leiderschap. Leeuw is verbonden met de solar plexus. De planeet die verbonden is met de solar plexus is Mars, maar ook de zon heeft een sterke band met dit chakra. Het element is vuur en de kleur van het chakra is geel. In het dierenrijk is de leeuw de koning van de dieren. Elk sterrenbeeld heeft ook negatieve eigenschappen. Van Leeuw zijn die oa een te groot ego oftewel een negatief ego, arrogantie en hoogmoed.

Leeuwenpoort

Elk jaar is er een Leeuwenpoortopening, beginnend op 26 juli (tevens het Oud Egyptische nieuwjaar), haar hoogtepunt bereikend op 8 augustus en sluitend op 12 augustus, maar de energie is voelbaar zolang we in het sterrenbeeld Leeuw verblijven. Verteld wordt dat de enerzijds krachtig en transformerend is. Waarom? Omdat de energie twee kanten kent. Ten de positieve eigenschap van Leeuw om onze eigen weg te gaan en soeverein te zijn, mits men verantwoordelijkheid neemt voor het eigen handelen, ook financieel; een soevereiniteitsverklaring is slechts inkt op papier als er niet naar gehandeld/geleefd wordt. Ten tweede, omdat het verbonden is met de ondergang van Atlantis. Het biedt de mogelijkheid om de schade van het misbruik van de Godskracht te herstellen en het negatieve ego te helen. Atlantis ging ongeveer 10.000 voor Christus ten onder agv misbruik van onze Godskracht, doordat het negatieve ego van de mensheid de overhand had gekregen en in zijn arrogantie dacht het beter te kunnen dan God (hoogmoed). Hoogmoed komt voor de val… Het contact met het hart was verloren. De ondergang van Atlantis was in de astrologische periode van het sterrenbeeld Leeuw. Voor mijn gevoel verwijst de Sfinx naar deze periode. Het negatieve ego handelt vanuit/reageert emotioneel op eigen pijn, verwondingen en trauma’s.

Solar plexus

De plaats van onze kracht, maar ook onze ontkrachting. Vanuit de zonnevlecht vindt de interactie met de buitenwereld plaats. Angsttriggers komen daar binnen. Vertrouwen geeft kracht en moed; angst ontkracht. Angst komt veelal voort uit (on)bewuste herkenning van en herinneringen aan triggers. Wanneer angst getriggerd wordt en de angst niet gegrond kan worden door gebrek aan vertrouwen, aan het zien van het grotere plaatje en de verbanden die er zijn (overzicht), het ontbreken van de ervaring van de eenheid, gaat men over op instinctief gedrag en overlevingsangst. Dat komt tot uitdrukking in de zonnevlecht. Men handelt dan vanuit verwondingen en reactiepatronen, gebaseerd op angst. Men schiet de emoties in, met als gevolg verstijven of bevriezen, tot ontkennen, dissociëren of overgaan tot de aanval. Bovenstaande beschrijft de negatieve eigenschap van het ego.

Individualiteit/ego versus het groepsbewustzijn

Itt het gangbare geloof in de spirituele wereld is het ego niet per definitie slecht en hoeft het al helemaal niet losgelaten te worden. Het ego biedt de mogelijkheid om eigen pijn, trauma’s en verwondingen te herkennen/identificeren, alsmede los te komen van het onbewuste groepsbewustzijn/de Matrix. De negatieve uitwerking van het onbewuste groepsbewustzijn is momenteel duidelijk te herkennen in de sociale druk om de coronamaatregelen te volgen en je te laten vaccineren: de groep staat voorop en moet koste wat kost beschermd worden. Het onbewuste groepsbewustzijn werkt verstikkend en voorkomt dat je ontdekt wie jij bent. Enkel die talenten die nuttig en bruikbaar zijn voor de groep, kun en mag je ontwikkelen. In het onbewuste groepsbewustzijn vindt emotionele manipulatie plaats. Dat ontstaat door niet-opgeloste eigen pijn, verwondingen en trauma’s. Maar hoe kun je eigen pijn oplossen en trauma’s helen, als je geen of te weinig eigen identiteit hebt?

Lemurië, Maldek en Sirius

De Leeuwenpoort is tevens verbonden met Sirius. Er is dan een uitlijning van de Aarde en Sirius. Terwijl Sirius aan de hemel opkomt, staat de Gordel van Orion direct in lijn met de Piramiden van Gizeh. Op Sirius worden de geestelijke vormen van alle materiële creaties bewaard. Het cijfer zes heeft met vorm te maken.

Door eerdere vallen in bewustzijn waren er scheefstanden ontstaan. In 5D werden die scheefstanden dusdanig dat ze de onderlinge verbinding tussen alles en iedereen negatief konden beïnvloeden. Dat zorgde voor openingen in iemands geometrische vorm/natuurlijke ruimte, waardoor parasiteren op de energie van een ander mogelijk was. De planeet Maldek was een planeet in de vijfde dimensie. Maldek was de planeet van Ra (zonnebewustzijn). Ra is een wetmatigheid: de Wet van Balans. R = 18: 1 is uitlijning of gronding en 8 is de lemniscaat of verbinding. Een lemniscaat is een 8 horizontaal; dat vraagt om balans. Ra voelt de verbinding tussen alles en iedereen. In een verbinding tussen twee personen heeft de scheefstand/onbalans van de een direct invloed op de ander. Het Ra-bewustzijn van/in de ander voelt die scheefstand, want vanuit de solar plexus geschiedt de interactie met de buitenwereld.
Het bijbehorende element is ether: het vijfde element, het verbindende element. Maldek ging ten onder vanwege de verstoring van de onderlinge verbindingen, verstoring van het element ether. Hierdoor kon de balans niet langer in stand worden gehouden. Dit is de Val van Ra. Die verstoring ging via emotionele manipulatie en het bijbehorende parasitisme. De vampier Dracula is de collectieve uitdrukking van dit parasitisme en tevens het verdriet van Ra. Dracula stamt uit de Roemeense mythologie. En de Roemeense vlag (blauw-geel-rood) laat zien dat Roemenië jou de mogelijkheid biedt om de blauwdruk van jouw zonnebewustzijn (Ra) te belichamen/gronden. Het parasiteren eindigt dan, omdat jouw gegrond/belichaamd (zonne)bewustzijn een energetisch schild vormt.

In Lemurië (op Aarde) was deze emotionele manipulatie in het onbewuste groepsbewustzijn ook al aanwezig. De verbinding met Bron was inmiddels zo vertroebeld geraakt door de emotionele manipulatie en het bijbehorende parasitisme dat een zuivere verbinding met Bron ook negatief beïnvloed werd. Na de Val van Atlantis kon voor de eerste keer echt gebroken worden met het onbewuste groepsbewustzijn, omdat individualisering ontstond, zodat ontdekken wie jij in oorsprong bent mogelijk werd.

In het Vissentijdperk hebben we geleerd om onszelf weg te cijferen vanwege overlevingsangst in het belang van groep. Om de verbinding met Bron te herstellen is loskomen uit dit onbewuste groepsbewustzijn met haar emotionele manipulatie essentieel. Daarvoor is individualisering (positieve eigenschap van Waterman) belangrijk, want alleen dan kun jij jouw lijn met Bron, jouw eigen Bron herstellen en weten wie jij bent in het grotere geheel. In het Watermantijdperk is iedereen weer in formatie; dat zit opgesloten in het woord ‘informatie’, want het Watermantijdperk is het informatietijdperk. Om die reden is loskoppeling met het onbewuste groepsbewustzijn vereist, want je kunt alleen in formatie zijn, als je als individu je eigen ruimte hebt ingenomen. Zo vullen de positieve aspecten van Leeuw en Waterman elkaar aan. Dat kan alleen als beide in balans zijn. Astrologisch liggen ze trouwens tegenover elkaar.

Individualisering

In het Westen is de individualisering het verst ontwikkeld, zowel in positieve zin als in negatieve zin. Familiestructuren zijn minder belangrijk dan in andere delen van de wereld. De individualisering in positieve zin leidt naar Meesterschap: verantwoordelijkheid nemen voor al je handelen en in balans en harmonie met mens en natuur leven. Geld is een belangrijk onderdeel op weg naar Meesterschap. Het biedt de mogelijkheid om een beperkende groep te verlaten.

Heel veel spirituele leraren vertellen ons dat we ons ego moeten loslaten. Loslaten en dan komt het goed en lossen alle wereldproblemen zich op?! Als het zo gemakkelijk, waarom doet niemand dat en waarom verandert er dan niets? We hoeven ons alleen maar te richten op liefde. We hoeven alleen maar af te stemmen op de gouden staat van bewustzijn in onszelf. Die leraren begrijpen de functie van het ego niet! Het negatieve ego is ontvankelijk voor eigen pijnen/verwondingen/trauma’s. Dát is het positieve aspect van het negatieve ego. Het negatieve ego kan dus helpen om die eigen verwondingen/trauma’s te identificeren en te helen, mits de mens/ziel daartoe bereid is. Het loslaten van het ego is dus niet de oplossing!

Een ego handelend vanuit een verwonding of trauma reageert vanuit emotie, hetgeen voeding is voor de Archonten, die hun trilling laag moeten houden. Lage trilling vraagt laag trillende voeding/energie; hoog trillende voeding/energie voedt lage trilling niet. Een parasiet doet er alles aan om te overleven: de innerlijke saboteur. Dat is de innerlijke tegenwerking die men ervaart, als men probeert diens trilling te verhogen door je pijnen te helen. Een parasiet kan immers niet bij het eigen Bronlicht. Daarom is het Duister altijd op zoek naar Licht. Duister is buitengesloten Licht agv vallen in bewustzijn. Een val in bewustzijn gaat altijd gepaard met trauma. Trauma’s sluiten het bewustzijn, splitst de ziel. In Licht (hoge trilling) wordt Duister/schaduw (lage trilling) niet herkend en kan het niet terug naar het Licht worden gebracht, omdat het er niet meer kan zijn. Als jij 80 km per uur rijdt en ineens kun je 800 km per uur rijden, dan is de kans aanwezig dat je systeem die snelheid niet aan kan. Je energiesysteem/zenuwstelsel kan het niet bijbenen en brandt door. In Licht (hoge trilling) kan geen Duister (lage trilling) zijn. De Wet van Aantrekkingskracht sluit dat uit: soort zoekt soort. Alleen via heling van de eigen schaduw/pijn, kan dat deel van de ziel terugkeren naar het Bronlicht. Daarom is je alleen richten op je goede kant, op je licht, niet de oplossing. Grote kans dat het de situatie verergert, want Duister wil terug naar Bron. De weerstand hef je op door de schaduw (buitengesloten Licht) weer deel te laten zijn van jouw Zonlicht.

Nederland staat bekend als waterland en water is verbonden met emoties. Astrologisch gezien is Nederland een Kreeft. De Nederlandse Leeuw heeft te maken met het Meester worden over de eigen emoties. Meesterschap over emoties leidt tot het (her)vinden van je oorspronkelijk gevoel en jouw oorspronkelijk menszijn. Het ego kan dan reageren vanuit neutraliteit. Dit sluit aan op de code van Nederland (Netherlands): gevoel (N) teruggeven aan de ether via gronding (land).

Time to break free, time to change, time to heal!

De Leeuwenpoort biedt de mogelijkheid om vrij te komen van het onbewuste, parasiterende groepsbewustzijn, oftewel soeverein worden. Dat betekent verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en op eigen benen staan (beide ook financieel) en grenzen afbakenen uit eigenliefde (onvoorwaardelijke liefde voor jezelf). Ook biedt de Leeuwenpoort de mogelijkheid om eigen verwondingen te helen, zodat de pijn waarop het (negatieve) ego reageert en naar handelt, geheeld kan worden en het ego vanuit neutraliteit kan handelen. En Sirius biedt je de mogelijkheid om je te verbinden met je oorspronkelijke vorm voorafgaand aan de vervorming in de Matrix. De fysieke gouden Oorspronkelijke Mens Codes bevindt zich op Lyra.
Daarom is de Leeuwenpoort zo’n krachtige energie.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl