Het helperssyndroom en de emotionele programmering

H

Wij zijn geprogrammeerd altijd maar anderen te moeten helpen: het helperssyndroom. Én dat is precies wat het voorgestelde basisinkomen doet: het financiële probleem van de een moet door anderen worden opgelost. De een krijgt de ruimte niet om zelf met een oplossing te komen om te zien waarom het in hem/haar niet financieel stroomt. Het hele idee van het basisinkomen is dat we de ander moeten helpen in het kader van solidariteit, maar feitelijk niet meer is dan schijnsolidatriteit.

We zijn allemaal gelijkwaardig. Dat betekent dat als de een in staat is geld/inkomen/overvloed te creëren een ander dat ook kan. En die wijsheid draagt ieder van ons in zich. Geef de ander de tijd om dat te vinden ipv te bedekken met onvoorwaardelijk basisinkomen.

Ik durf het zelfs nog scherper te formuleren: het basisinkomen is puur een parasitair systeem. Het staat toe dat iemand kan teren op de energie van een ander. Iemand, die geen of weinig inkomen heeft, heeft het recht om geld te krijgen. Een ander moet een deel van zijn/haar inkomen maar even afstaan onder de noemer solidariteit. Dat betekent dat die ander minder overhoudt of meer moet werken. Meer werken betekent meer inspanning. Inspanning levert spanning op. Een ander woord voor spanning is belasting. Zo ontstaat belastingheffing.

Die ontstane belasting gebruiken/misbruiken/verdraaien de Archonten, want de Archonten kunnen niets zelf creëren. Ze kunnen alleen maar kopiëren en dingen verdraaien. Als wij als mens daarin meegaan, dan geven wij hun verdraaiing energie. Wij voeden hun verdraaiing en daarmee creëren wij hun verdraaiing en wordt het manifest. Vervolgens komen ze met hun ‘goede bedoelingen’ aan om de zwakkeren/de minderbedeelden/de armen te helpen onder de noemer solidariteit. Het is toch sociaal om een ander te helpen? Tuurlijk dat is zo. Maar is inkomensoverheveling daadwerkelijk helpen? Of is het slechts pappen en nat houden? Wat is de werkelijke reden dat het bij hen financieel niet stroomt? Met de argumenten van solidariteit en ‘de breedste schouders, dragen de zwaarste lasten’ moet iedereen belasting betalen. Echter, slechts een klein deel van de belastinggelden komt daadwerkelijk bij de gemeenschap terecht. De rest komt bij de Archonten terecht en zo kunnen zij ons geld/onze energie afnemen. Nogmaals, de Archonten kunnen niets creëren, dus moet er een origineel, dat ze kunnen verdraaien/vervormen/vertekenen. De Archonten zijn parasitair van aard dat teert op de energie van een ander; de slaaf en de meester. Zij hebben slaven nodig, die voor hen werken (= energie geven). Dat is precies wat het basisinkomen in essentie doet.

We zijn allemaal gelijkwaardig. Veiligheid en zekerheid zijn basisbehoeften en zijn onderdeel van het basischakra. Iedereen heeft behoefte aan een stabiel basisinkomen. En iedereen heeft de mogelijkheid om dat te creëren. Kan het zo zijn dat iemand niet in zijn/haarbasis kan komen? Bijvoorbeeld omdat er angsten zijn om te gaan. Daardoor neemt hij/zij de ruimte in zijn/haar basischakra niet in. Voor mijn gevoel betekent het begrip basisinkomen niets meer en niets minder dan letterlijk in je basis komen. Dat betekent staan, in je kracht, en zichtbaar en voelbaar zijn. Want als jij staat, dan voelen anderen dat. Vanuit dat punt een intentie zetten om inkomen aan te trekken zet letterlijk het veld in beweging en dat voelen anderen mensen. Mensen, die jij kunt helpen met jouw kwaliteiten, worden dan naar jou toegetrokken. Dat is voor mijn gevoel hoe de Wet van Aantrekkingskracht werkt en die wordt sterker naarmate jij meer in je basis komt/basisruimte inneemt. Realiseer je goed dat alleen jij jouzelf de gewenste zekerheid kan bieden. Niemand anders kan dat voor jou doen; dus ook een basisinkomen niet. Om nog maar niet te beginnen over de gepretendeerde vrijheid, volgens de voorstanders van een basisinkomen. Hoe kun je beweren vrij te zijn, als je afhankelijk bent?

Die programmering van het altijd maar anderen te moeten helpen is een emotionele programmering. En deze programmering vervormt de werkelijkheid. Soms help je een ander door niet te helpen. Dat is een logische redenering, die haaks staat op het vervormde gevoel. Voor mijn gevoel zitten veel voorstanders van het voorgestelde basisinkomen vast in deze vervorming van het emotionele veld.

Verder is het voorgestelde basisinkomen onrealistisch, zowel op aards niveau als op spiritueel niveau. De financiering betekent immers inkomensoverheveling. Dat haalt iedereen uit zijn/haar kracht, want er ontstaat een afhankelijkheid, die belastend is. Ook staat het haaks op het meesterschap: in je kracht staan. Hoe kun je beweren in je kracht te staan, als je afhankelijk bent van iemand anders voor je geld? Daarbij komt nog eens dat veel spirituele mensen in de veronderstelling leven dat er in 5D geen geld is en dat het in 3D ook maar losgelaten moet worden, terwijl ze wel een inkomen willen. Hoe willen ze dat ontvangen? Inkomen wordt in geld uitbetaald, of een vorm van geld. Want elk voorwerp kan als geld dienen. Daarom is er overal -in welke dimensie dan ook -geld aanwezig, linksom of rechtsom, in welke vorm/energie dan ook.

Uiteindelijk komt het erop neer dat er een gebrek aan bewustzijn op geld is. Iemand kan alleen opgelicht worden, van energie beroofd worden, als er geen bewustzijn op is. Het is niet de bank, die jouw geld afneemt. Het is niet de dief, die jouw geld steelt. Het is niet de overheid, die jouw geld rooft. Dat zijn de gevolgen. De oorzaak is jouw onbewustzijn op geld. Het is jouw programmering, die alles aan anderen weggeeft.

Het voorgestelde basisinkomen is geen oplossing, ook geen tijdelijke. En begrijp me goed, ik heb absoluut geen moeite mee dat iemand voorstander is van het voorgestelde basisinkomen. Het voelt ook goed om een ander te helpen. Maar vraag je af of je hiermee iemand werkelijk helpt.
En vraag je ook af dat als je het idee hebt dat het voorgestelde basisinkomen jou helpt om te doen wat je leuk vindt, wat de reden is dat dat nu niet is.
Waarom kun je dan wel de dingen doen, die je leuk vindt, en nu niet? Angst misschien?? Bang dat het je niet lukt om inkomen te krijgen?? Als je werkelijk doet wat je leuk vindt, dan trek je mensen aan, die bereid zijn om jouw dienst of product te kopen. Of omdat geld niet belangrijk is, want in 5D is er geen geld en wordt alles gedeeld?? Maar is dat zo? En wie zegt dat? Jouw (vervormd) gevoel over hoe 5D zal zijn?

Dit is mijn kijk op het voorgestelde basisinkomen in combinatie met de onbewustheid op geld. Wij zijn geprogrammeerd om een ander te helpen. Het voorgestelde basisinkomen komt voort uit de energie van diezelfde programmering: elkaar moeten helpen. Het zorgt ervoor dat de belastingheffing en daarmee de ontkrachting van ons als mens in stand wordt gehouden.

Patrick Scheers