Becoming full circle: je weer verbinden met je eigen goud; The last Templar – the final chapter: Return of the Dragon!

B

Vooraf: lezers van mijn vorige artikelen weten dat ik geen voorstander ben van een onvoorwaardelijk basisinkomen, omdat het spirituele leringen en universele wetten schendt (leringen en wetten, welke spirituele voorstanders zelf verkondigen over hoe het zou moeten). Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is overvloed op een natuurlijke manier aan te trekken, meegaand met jouw eigen stroming.

“Abundance is not something we aquire, it is something we tune into”, Dr. Wayne Dyer (overvloed is niet iets wat we verwerven, maar iets waarop we afstemmen). Voor afstemming hoeft – in tegenstelling tot een basisinkomen – maatschappelijk niets geregeld te worden; het is een eigen keuze.

Het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen (afhankelijkheid) staat hier haaks op en verstoort de natuurlijke manier van aantrekken. Vandaar dat ik ook in dit artikel het idee verder afbreek. Ieder mens is namelijk deel van een oneindige levensstroom, verbonden met de Bron, waarin alle overvloed beschikbaar is. Angst sluit deze verbinding af en het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen is een uitvloeisel van deze angst.

Ik merk dat mensen, die steeds meer bewust worden, inderdaad begrijpen dat een onvoorwaardelijk basisinkomen effectief niets verandert; het gaat namelijk om bewustzijn, afgestemd op overvloed. Hoe meer mensen dit beseffen, hoe gemakkelijker het wordt om tot de kern te komen, hoe dichterbij de gewenste herwaardering van het geld(systeem) komt.

Toen ik in 2009 van Nanco Immanuel een reading kreeg en hij mij vertelde dat ik de code heb om de belasting op te heffen en belasting niet langer meer een belasting te laten zijn, maar een vrije gift, vanuit Spirit, begreep ik er niets van. Hoe kan belasting worden omgezet in een vrije gift?? Totdat ik ineens in 2017 de spiegelwerking en de vervorming van de Archonten begreep. Belasting kan op meerdere manieren worden uitgelegd. Afhankelijkheid is ook een vorm van belasting, want afhankelijkheid leidt tot meer inspanning bij een ander en dus spanning. Een ander woord voor spanning is belasting. Die belasting dient als basis voor de belastingheffing (niets is wat het lijkt, maar het is precies, zoals het moet zijn). Dit is dus een vervorming van de in het systeem aanwezige belasting ontstaan uit afhankelijkheid. Op het moment dat die belasting/afhankelijkheid verdwijnt en men vanuit overgave en vertrouwen (dus onvoorwaardelijkheid) kan vragen, kan een ander vanuit onvoorwaardelijkheid geven.

Ik ben pionier op geld en bewustzijn en overvloedsbewustzijn. Hoewel ik al veel bewust heb gekregen en er woorden aan kan geven, schieten woorden soms tekort om een gevoel op de juiste manier uit te drukken. Het is gebaseerd op een diep innerlijk weten. Dat is lastig uit te drukken, als de ander dat niet kent. Vergelijk het met het uitleggen aan een kleurenblinde dat de kleur rood bestaat, terwijl hij juist die kleur niet ziet. Dit heeft tevens een beschermende functie: het ego zal het gevoel nooit begrijpen. Op die manier wordt misbruik uitgesloten. Heling door bewustzijn is voor het ego een groot wonder. Voor het ego is het mysterieus, vaag en onduidelijk: “God werkt op mysterieuze wijzen”, “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk”. Dat gebrek aan bewustzijn zie je ook terug in het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen: op geen enkel wijze ontstaat er bewustzijn op geld en hoe overvloed op een natuurlijke manier aan te trekken is. Het blijft allemaal in het ongewisse. “Ken uzelve” is een bekende uitspraak. Uzelf kennen is bewustzijn. Dat betekent dus ook bewustzijn op geld en hoe overvloed op een natuurlijke manier aan te trekken is.

Ik merk dat mijn definitie van een woord soms anders is dan wat andere (spirituele) mensen eraan geven. Vandaar dat ik hieronder mijn definitie van bepaalde woorden vermeld.

– Liefde: veel spirituele mensen hebben het idee dat liefde alleen maar zachte en vriendelijke woordjes zijn en vooral dat niemand gekwetst mag worden. Door die zachte en vriendelijke woordjes wordt de lading minder zwaar. Maar, op dat moment ontstaat er ruimte voor het ego/de Archont en kan het ego blijven saboteren en het zelfmedelijden in stand houden: tijd rekken, uitstellen en wellicht zelfs afstellen. Echte Liefde betekent ook duidelijke grenzen stellen en niet langer iets tolereren dat ondermijnend werkt. Het ego waardeert zoiets absoluut niet… Ik gebruik in mijn artikel een aantal keren het woord ‘parasiet’. Daarmee beschrijf ik iemands gedrag, zodat duidelijk is wat diens gedrag feitelijk inhoudt, niet om iemand te kwetsen. Het ego vat dit echter persoonlijk op, als een belediging…

De vaderlijke Liefde is heel anders dan het vervormde, emotionele idee van Liefde; Vaders Liefde is direct, rechtvaardig, to the point, geen excuses en onvoorwaardelijk. Dat is een aspect van mijn verbinding met de Vader: patriarch – Patrick. Voor de emotionele liefde is dat confronterend en komt dat als hard, streng, liefdeloos en oordelend over. Vaders Liefde maakt geen uitzondering voor iemand uit medelijden en accepteert geen sabotage. Wel geeft Vaders Liefde iemand de kracht om zijn/haar eigen stuk aan te gaan, als hij/zij bereid is dat te doen. Dat is compassie/mededogen. Iedereen heeft een zielstaak meegekregen, die alleen hij/zij kan uitvoeren. Hulp van anderen is in dat geval onmogelijk.

– Moeten: in mijn artikel gebruik ik regelmatig het woord ‘moeten’. Moeten suggereert een dwangmatig handelen. In de context waarin ik het woord gebruik, is het een oorzakelijk gevolg: als aan alle voorwaarden is voldaan, dan moet het gevolg dat zijn. Bijvoorbeeld: als de kraan juist op de waterleiding is aangesloten, dan moet het water uit de kraan stromen, wanneer je de kraan opendraait. Pure logica. – Emotionele programmering: het idee elkaar te MOETEN helpen afkomstig uit angst. Over het ontstaan van de emotionele programmering ga ik verderop in mijn artikel in. Dit moeten is dwangmatig handelen obv een idee dat we elkaar moeten helpen, want dat wordt als solidair en sociaal gezien. Ook dat is gebaseerd op een oordeel op hoe de wereld zou moeten zijn vanuit het hoofd. De emotionele programmering zorgt ervoor dat we afhankelijk van elkaar zijn.

Ik oordeel …

Althans volgens sommige lezers van mijn artikelen. Ik beschrijf echter alleen iemands gedrag en relateer dat aan zijn/haar uitspraken over soevereiniteit, in je kracht staan, vrijheid, in balans zijn, onafhankelijkheid, onvoorwaardelijkheid en leven vanuit je hart. Ik heb geen recht om te oordelen over iemands financiële situatie en/of te bepalen hoe iemand moet leven. Maar als zijn/haar creatie betekent dat ik een deel van mijn creatie MOET afstaan, heb ik het volste recht om mijn mening/oordeel te geven en dat hij/zij eens naar zijn/haar eigen (financiële) onbalans gaat kijken en oplossen, want hij/zij gedraagt zich onbewust als een parasiet. Wie financiert het basisinkomen? Sinterklaas?? Bovendien oordeelt iedere voorstander van een onvoorwaardelijk basisinkomen door een systeem op te willen zetten dat iedereen MOET delen onder het mom van solidair zijn! Een prachtig voorbeeld daarvan is de Facebookpagina van The Galactic Federation of Light te bezoeken:

(Stop met het denken voor anderen, een onvoorwaardelijk inkomen voor de mensheid).

Oordelen zijn ook: “moeten delen” en “niet delen is asociaal”. En vervolgens is men verontwaardigd dat ik duidelijk aangeef dat ik dat niet accepteer en vindt men dat ik oordeel. De omgekeerde wereld. Waanzin (angst) is de norm geworden. Dus wie oordeelt er nu? Ik oordeel over het oordeel van een ander, die vindt dat alles gedeeld en gelijkelijk herverdeeld moet worden, terwijl hij/zij in een armoedebewustzijn leeft en weigert daarop innerlijk werk te verrichten. Ik weiger iemand te bevestigen in zijn/haar slachtofferschap/onvermogen. Ik geloof in meesterschap in jezelf! Bovendien geld is een heel erg beladen onderwerp. Er zit zoveel pijn op geld, dat elk woord een pijnreactie kan veroorzaken, ook al is het neutraal geschreven. Eén woord verkeerd en alle focus gaat daar naar toe ipv de gehele context te lezen en begrijpen.

Schaduwzijde van de Waterman

Volgens de astrologie zijn we het Waterman-tijdperk binnengetreden of staan we op het punt binnen te treden. “De schaduwkant van de Waterman is dat alles van iedereen is en dus gedeeld MOET worden. Is de energie van de Waterman in evenwicht, dan is er vrijheid, gelijkwaardigheid en bewustwording hierover. Als er gebrek is aan individualiteit, het ik, dan is astrologisch gezien de Leeuw-Waterman-as uit evenwicht. De energie van de Waterman is dan te ver doorgeschoten. Dan ben je te sociaal en leef je teveel alleen de kant van ‘love and light’ en is er te weinig ik. Watermanprincipes van gelijkwaardigheid en vrijheid, maar de individualiteit en het IK, op eigen benen staan met eigen verantwoordelijkheid is minstens zo belangrijk”. Dat schrijft Maunela van der Knaap in haar artikel ‘De zomer van de zonsverduisteringen’ (zie: https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-zomer-van-de-verduisteringen/).

Ook de filosofie van Ubuntu behoort tot de schaduwkant van de Waterman/de emotionele programmering. De filosofie van Ubuntu is een ethische of humanistische filosofie uit Sub-Saharisch Afrika, die draait om toewijding in het geven en nemen, delen in groepen, stamleden en als meer vrede tussen stammen onderling (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(filosofie)). De filosofie is dus gebaseerd op de groepsgedachte. Tevens wijst deze filosofie geld af en stelt dat we moeten leven zonder geld. In deze filosofie leef je als eerste voor de groep: de groep voorop, familie eerst, daarna kom jij pas. Alle natuurvolken leven op deze manier. Steeds maar denken aan de ander. Maar hoe kan je in je kracht staan, als je vast zit aan een groep? In je kracht staan betekent op eigen benen staan, dat je jezelf ook eens een keer voorop mag stellen en je ruimte innemen. Dat je eerst kijkt wat jezelf nodig hebt ipv alleen maar aandacht hebben voor de noden van een ander. Als je steeds de ander voorop stelt, cijfer je jezelf weg. Als puntje bij paaltje komt, is er maar één persoon belangrijk in je leven: JIJ! “Een ander kan jou alleen iets geven wat je jezelf kunt geven” is een bekende spirituele uitspraak. Als jij jezelf niet kunt helpen, liefde kunt geven, enz., hoe kun je dan verwachten dat een ander jou dat kan geven? Dit is de spiegelwerking. Uiteraard mag jezelf vooropstellen niet ten koste gaan van een ander door bijvoorbeeld een door hem/haar verricht werk of dienst niet te betalen.

Ook de Verzorgingsstaat in Nederland is een uiting van de schaduwkant van de Waterman. In dit geval is het de schaduwkant van de duale Vader: de vader die mee is gegaan in de emotionele programmering.

Spiegelwerking: geld is eenheid

Er is een gezegde “niets is wat het lijkt, maar het is precies, zoals het moet zijn”. Daarmee wordt gezegd dat alles vervormd en vertekend is. Kopiëren, plakken; copy, paste. Dat geldt ook belasting. Belasting is niet enkel de verplichte betaling aan de overheid, maar ook afhankelijk zijn van anderen voor eigen inkomen. Een ander wordt letterlijk met een last van een ander opgezadeld. Het feit dat dit gerechtvaardigd wordt, komt door de emotionele programmering: het verplicht moeten helpen van anderen en alles moeten delen. In dit artikel ga ik in op het ontstaan van de emotionele programmering en de gevolgen in de huidige maatschappij. Realiseer je daarbij dat onze maatschappij afkomstig is van eerdere vergane beschavingen, zoals oa Atlantis en Lemurië. De daar aanwezige onbalans werkt door in onze maatschappij.

In mijn vorige artikel van 22 september 2017 heb ik ook over de spiegelwerking geschreven: “zo boven, zo beneden” en dat dan ook geldt “zo beneden, zo boven. De spiegelwerking geldt voor alles. Een spiegel bevat het gehele oorspronkelijke beeld. Het is een identiek kopie van het origineel. Vergelijk het kopiëren van muziek. Het kopie bevat alle woorden en klanken van het origineel. Wat in het kopie aanwezig is, is ook aanwezig in het origineel. Onze wereld is een kopie van de oorspronkelijke wereld. De Archonten kunnen niet creëren, dus kunnen niets toevoegen, maar alleen verdraaien, vervormen en vertekenen. En dat hebben ze ook gedaan met onze huidige wereld: zij hebben het kopie van de oorspronkelijke wereld verdraaid, vervormd en vertekend. Dus als in onze wereld geld voorkomt, dan komt dat ook voor in de oorspronkelijke wereld, alleen in een andere vorm. Hoe? God is eenheid. Een ander woord voor eenheid is monade. MONey (geld) is het kopie van de MONade; geld is monadische energie in beweging. Aangezien geld ook gekoppeld is aan macht en God macht(ig) is, zijn geld en God op die manier verbonden.

Monade betekent eenheid; daarmee is geld de 3D-kopie van eenheid. Aangezien de Archonten alleen maar kunnen kopiëren en vervormen, verdraaien, vertekenen en verbuigen (arc = boog) is er ook een origineel. Door het kopie vervolgens af te wijzen blijft de energie onbenut en kunnen de Archonten het gebruiken op de manier, zoals zij dat willen. Monade/money/geld is een kopie van de energieuitwisseling/-overdracht in de oorspronkelijke eenheid. En wat verdeelt ons het meest? De vervormde versie, zijnde het bankgeld. Verdeel en heers is de tactiek van Archonten. Het klagen over het misbruik en verdeling van geld en het afwijzen van geld leidt tot verdeling in de dualiteit. Accepteer bankgeld en daarmee de energie achter geld, die ook in het oorspronkelijke is, om terug te keren tot eenheid. Want als alles energie is, dan is geld ook energie en energie gaat nooit verloren.

Alleen de overgrote meerderheid van de mensheid laat geld uit het origineel weg/wil geld niet zien in het origineel, vanwege het misbruik van geld in het kopie in 3D en de spiegelwerking niet erkennen. Dat is de verstoring. Dus het origineel bevat ook geld (of de energie daarvan). Geld in 3D staat voor macht en de nieuwe God, maar het is buiten onszelf geplaatst. Alle betalingen (ook ruil en met gesloten beurzen) zijn (vormen van) geld, maar wordt door de huidige 3D-definitie van geld niet erkend. Dat is een verdraaiing. Tussen mensen vinden steeds betalingen/uitwisselingen plaats. In andere dimensies zijn die energieuitwisselingen er nog steeds, alleen via de monadische energie/stroming.

Energie gaat nooit verloren, nooit. Maar dat is wel wat ubuntu doet: ze erkent geld (de monadische energie) niet; ze sluit dat uit. Geld geeft iemand de mogelijkheid om zijn/haar eigen weg en individualiteit te vinden. Ubuntu gaat uit van een groepsgedachte. Als je jezelf niet kent, raak je verloren in de groep en word je afhankelijk van anderen binnen de groep. En op dat moment ontstaat belasting, omdat afhankelijk zijn van anderen leidt tot spanning/druk. Een ander woord voor spanning is belasting. Dus naar mijn mening is ubuntu op voorhand een achterhaald systeem, evenals inkomensoverdracht, gratis geld en een basisinkomen. Er is een reden dat onze voorouders uit de boom zijn gekomen, op twee benen zijn gaan staan en gaan lopen: evolutie, zodat ieder zichzelf in overeenstemming met zijn/haar ziel kan ontwikkelen. Dat kan echter botsen met het groepsbelang.

Lees het volledige artikel in de pdf hieronder.

Download pdf document