Banken (deel 2)

B

Veranderingen van het banksysteem: negatieve rente, minder contant geld, stortingskosten, beperking hoeveelheid contant geld op zak, beperking opnamebedrag, opnamekosten bij contant geld, inflatie, kosten voor betalingsverkeer. Allemaal manieren om 3D-geld van je af te pakken. Daarnaast is tegenwoordig bij bedragen vanaf € 10.000 vereist dat je aangeeft waar je geld vandaan komt of wat je ermee wilt kopen. Contant geld wordt steeds verder beperkt: zo is er een wetsvoorstel aanhangig dat handelaren verbiedt contante betalingen boven de € 3.000 te accepteren (zie https://ondernemersplein.kvk.nl/verbod-op-contante-betalingen-boven-3000-euro/). En zo wordt dus ook de burger beperkt. Dat allemaal in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De arrogantie van de banken, die denken dat zij mogen bepalen of je aan je geld kunt komen onder het mom van “voor je eigen veiligheid”, helemaal passend binnen het systeem, waar machthebbers over anderen beslissen. En technologie de macht vergroot.

Tegelijkertijd breken cryptovaluta de macht van de banken. Daarom komen de banken nu zelf met cryptovaluta of de overheid verbiedt cryptovaluta. Een voorbeeld is China: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/china-draait-duimschroeven-bitcoin-aan-honderden-miljarden-euro-s-gaan-in-rook-op~b7d33c03b/. Als je nu denkt: “Dat is China, dat gebeurt niet in Nederland”, lees dan: https://nos.nl/artikel/2384532-cpb-directeur-nederland-moet-bitcoin-en-andere-cryptovaluta-verbieden. De geluiden zijn er al; uiteraard geen garantie dat het verboden wordt. Immers, zolang de machthebbers van het systeem de koers van de cryptovaluta kunnen blijven manipuleren via grote aan- en verkopen, blijft het toegestaan. Het systeem wil niet dat het gewone volk rijk wordt. Hoe zit het dan met de winnaars van nationale loterijen? Veel van hen zijn na vijf jaar financieel slechter af dan voor het moment van het winnen van de loterij.

De technologie maakt ons leven makkelijker, simpeler en eenvoudiger, totdat de technologie last heeft van storingen heeft of er geen elektriciteit is. Om nog maar niet te spreken over de eenvoud van fraude, het vergeten of het lekken van inloggegevens en de mogelijkheid van hacken (cybercrime) van achter een computer in Verweggistan. Dat wil niet zeggen dat papier de oplossing is, maar dat technologie ook vele gevaren kent. Immers, veel gehoorde argumenten om mensen te laten accepteren dat contant maar beter afgeschaft kan worden, is dat je beroofd kunt worden of het kunt verliezen. Digitaal kan je hetzelfde overkomen. Of nog erger: je weet het wachtwoord tot je crypto-account niet meer.

Maar ongeacht papier, digitaal geld of cryptovaluta, door de inflatie vermindert de koopkracht van je geld. 3D-oplossingen om deze vorm van verlies van geld te voorkomen zijn: investeren in oa grond, vastgoed en edelmetalen. Een andere optie is terug naar ruilhandel, maar dat is erg onpraktisch.

5D-oplossingen om verlies te voorkomen zijn: vergroten innerlijk vertrouwen en zekerheid en het verdiepen en verstevigen van jouw overvloedsbewustzijn: altijd heb jij genoeg geld om alles te kunnen betalen wat in overeenstemming is met jouw ziel. Dat vereist meegaan met de flow en niet meer afhankelijk zijn van externe financiële zekerheden via verstrekkingen, maar staan in je kracht, op eigen benen. Dat houdt in aanwezig zijn in je basischakra.

verlies van eigendom

Voor het ego is verlies van eigendommen een drama. We doen aangifte bij de politie wegens diefstal, beroving, oplichting en bedrog. Maar vanuit 5D kun je er ook anders naar kijken. Kan iets materieels van jou worden afgenomen, waarmee jij innerlijk verbonden bent? Wanneer jij eigenaarschap en hoederschap claimt van hetgeen in jouw leven aan materiële zaken is? Vorm is veranderlijk, bewustzijn niet. Een manier om bijvoorbeeld de kans te verkleinen dat jouw bagage op het vliegveld zoek raakt, is om een koord van wit licht erom heen te doen, zodat je energetisch bekrachtigt en bevestigt dat het jouw bagage is.

Alles in jouw leven is afkomstig uit jouw bewustzijn. Dus ja, materie kan uit je leven verdwijnen, zodra de verbinding ermee afneemt, zeker als je het liever kwijt dan rijk bent. Maar vanuit bewustzijn neemt bewustzijn een andere materiële vorm aan. En als er geen beperkingen of blokkades tussen jouw geestelijke wereld en materiële wereld bestaan, kun je eenvoudig op een andere manier de verloren materie terugtoveren. Als je op deze manier kunt manifesteren, heb je aan weinig geld/vermogen voldoende. Dat bespaart je ook belasting, negatieve rente en verlies van koopkracht. Verlies van koopkracht doet zich voor bij prijsstijgingen en het rendement op je vermogen lager is dan de prijsstijging.

Dat wil dus ook zeggen dat als het gebeurt dat je niet meer bij jouw geld op de bank kunt, je het vanuit bewustzijn kwijt bent. Nee, als je het nodig hebt, komt het links- of rechtsom terug in je leven. Als jij jouw eigen gouden bewustzijn voldoende kunt belichamen, dus jouw goud voldoende in eigen beheer hebt, kun jij vanuit jouw bewustzijn jouw overvloed/rijkdom opnieuw in de vorm manifesteren. Bovendien geldt: niets is eeuwig verloren. Zodra jij meer van jouw kracht terughaalt door jouw schaduw te integreren, komt verloren/buitengesloten bewustzijn weer tot jouw beschikking, hetgeen leidt tot een toename van jouw overvloed.

Niemand heeft het recht om inbreuk te maken op jouw bewustzijn, maar als jij jouw ruimte of een deel van jouw energie afwijst, niet ziet en niet erkent als jouw eigendom, dan maakt vanuit een bepaald perspectief een ander geen inbreuk. Als jij de grootsheid van je wezen niet erkent, hoe kan een ander dan jouw grootsheid erkennen? Trauma sluit bewustzijn en splitst de ziel. Duisternis/schaduw is dus niet per definitie slecht; het is enkel de afwezigheid van jouw Licht. Transformeer je schaduw en het wordt licht.

een vloek op goud

Door de eeuwen heen is op allerlei manieren geprobeerd ons bewustzijn te beperken en te onderdrukken. Een voorbeeld van beperking van onze goudenbewustzijn is het verhaal van koning Midas uit de Griekse mythologie. Hij mocht op enig moment een wens doen en wenste dat alles wat hij aanraakte in goud zou veranderen. Zo gezegd, zo gedaan. Hij had dus last van hebzucht, één van de zeven doodzonden. Het voedsel wat hij at, veranderde in goud; zijn dochter die hem aanraakte, veranderde in goud. Zijn wens werd daarmee een vloek. Uiteindelijk heeft hij mogelijkheid om dingen in goud te kunnen veranderen laten opheffen. In dit verhaal zit een vloek op goud. Met dit verhaal wordt geprobeerd dat we goud, ons gouden bewustzijn, links laten liggen. Op dat moment kunnen andere energieën/wezens ermee aan de haal.

het goud van de Joden

Veel bankiers zijn van Joodse komaf. De Joden zijn daardoor verbonden met het goud. De oorzaak van het relatief hoge aantal Joden in de financiële markt komt doordat de Joden in grote delen van Europa van de meeste beroepen werden uitgesloten. Bovendien, tegenover een klein percentage succesvolle Joden stonden grote aantallen Joden die generatie op generatie in bittere armoede leefden. Hitler zat achter het goud van de Joden aan en wilde dat de Joden hun goud deelden. De Joden hebben in dit verband ook weer te maken met een staat van bewustzijn in ons. De Joden zijn het uitverkoren volk. Het uitverkoren zijn van de Joden betekent evenwel iets anders. Hun idee van het uitverkoren volk zijn is: een natie van individuen die de gelegenheid hebben gekregen Gods nabijheid te ervaren, Zijn waarheid te horen en Zijn boodschap aan de wereld door te geven. Onze westerse invulling wijkt dus af van de Joodse betekenis. Om Gods nabijheid te kunnen ervaren, anders gezegd rechtstreeks toegang hebben tot God, dien je uitgelijnd te zijn en in je midden, zodat je goudenbewustzijn/Godsbewustzijn voor je beschikbaar is.

Daarvoor dien je jezelf te zuiveren/helen. Het woord ‘Ariër’ is afgeleid van het Sanskriet woord ‘āryan’ en betekent nobel, rein, puur. Ik gebruik het woord ‘Ariër’ om een bewustzijnsveld in onszelf aan te duiden; de nazi’s hebben het woord vervormd/verdraaid/vervuild naar superioriteit van een ras tov andere rassen (rassenleer). Ieder mens (ongeacht geloof, kleur, afkomst enz.) heeft een Arisch bewustzijnsveld. Door de vallen in bewustzijn en dientengevolge het misbruik van ons Godsbewustzijn is ons Godsbewustzijn onzuiver geworden. Tegelijkertijd kan het Arisch bewustzijn ook worden uitgelegd als de arrogantie van het (duale) licht dat duisternis als iets lagers/negatiefs/slechts bestempelt om schaduw de puurheid en zuiverheid van het Licht heeft verloren. Waar denk je dat discriminatie vandaan komt?

het spirituele aspect van de bank

Zoals uitgelegd in mijn artikel van 11 juli 2019 over banken is het spirituele aspect van banken goud(enbewustzijn) bewaren. Goud is verbonden met God, want goud is gebruikt als geld. Het misbruik van ons Godsbewustzijn heeft tot de ondergang van Atlantis geleid. Om iets veilig te bewaren leg je het in een kluis. Bank hebben kluizen. Pas wanneer je weer verantwoord en zuiver met je eigen Godsbewustzijn/goud(enbewustzijn) kunt omgaan, worden bank overbodig. Zodra jij je goudenbewustzijn voldoende belichaamt, moet het mogelijk zijn alles wat jij wilt in goud te veranderen. Maw, jij kunt jouw Godsbewustzijn/goudenbewustzijn, grootsheid en waardigheid weer belichamen, zoals een koning. Daarvoor dien jij weer tot rust te zijn gekomen. Maw, hebben de Archonten genoeg negatieve emoties opgegeten, zodat jij kunt berusten in wat er in de uiterlijke wereld gebeurt? Want hoe kun je staan in het oog van de storm, als je uit je midden bent? Emoties zijn niet slecht, maar wanneer je ze als uitgangspunt neemt, ben je uit je midden.

box 4

Het Nederlandse belastingstelsel kent drie boxen. Vanwege de ‘solidariteitsgedachte’ wordt een hoger inkomen steeds zwaarder, deels obv tarief (vanaf € 68.508 betaalt iemand 37,1%, daarboven over het meerdere 49,5%; voor AOW-gerechtigden is er nog een lagere eerste schijf) en deels via afbouw van heffingskortingen. Daarnaast wordt een hoger vermogen zwaarder belast. Tezamen met de negatieve rente en andere bankstreken, alsmede inflatie, wordt heel veel geld afgenomen/gestolen. Spaarder is daardoor interessant.

En dan komen we bij overvloed op een natuurlijke manier aantrekken. Dat vereist dat je zowel denken als gevoel positief dienen te zijn, zodat je energie een positieve, aantrekkende vibratie uitzendt. Tevens vereist het leven in vertrouwen en meegaan met de stroom. Dat is leven vanuit het hart. Het hart is het vierde chakra: box 4. Overvloed is al je uitgaven + € 1. Altijd op het juiste moment heb jij voldoende geld om al je uitgaven te kunnen bekostigen. Besef ook dat materie voortkomt uit geest. Op die manier heb je nooit tekort, ook al moet je veel belasting betalen of wordt je vermogen afgeroomd.

Neem daarom hoederschap voor jouw energie, jouw Zijn, jouw grootsheid en jouw unieke kwaliteit(en). Dat vraagt om integriteit. Ongevraagd advies – ook als is het goed bedoeld van een ander – hoef je niet over te nemen. Je mag vertrouwen op jouw innerlijke wijsheid, ook al staat deze haaks op de groepsopvatting. Die innerlijke wijsheid is toegankelijk, vanuit rust. Tevens dien je te weten wie jij bent: je dient individu te zijn, (voldoende) los van het groepsbewustzijn. De groep bepaalt niet langer jouw plaats en rol in de wereld. Je bent dus uitgelijnd met jouw Bron. Daarmee weet jij jouw plaats in het grotere geheel. Door jouw plaats in te nemen komen, kom je in formatie.

het informatietijdperk

Zoals inmiddels duidelijk is, is alles in de Matrix verdraaid, vervormd en vertekend. Het informatietijdperk kun je dus ook anders uitleggen: het tijdperk dat iedereen in formatie kan komen en vervolgens is. Daarvoor dien je te weten wie jij bent. Het belangrijkste kenmerk van het informatietijdperk is dat informatie in digitale vorm wordt opgeslagen en verzonden (https://nl.wikipedia.org/wiki/Informatietijdperk). Het informatietijdperk maakt gebruik van technologie. Waterman is verbonden met moderne technologie. Via technologie is voor iedereen deze informatie – extern – vrij toegankelijk, tenzij het gecensureerd wordt… Maar als jij in formatie bent, dan is alle (relevante) informatie voor jou – innerlijk – beschikbaar via je eigen Bron. Jij weet waar je moet zijn en wie je kan helpen. Je vraagt en het universum leidt jou naar het antwoord, persoon of plaats. Technologie vervreemdt je van jezelf.

tot slot

Ondanks alle veranderingen in 3D, is het in overeenstemming met de overgang naar 5D. Banken verliezen hun functie en verdwijnen, doordat de mensheid haar eigen goud weer in beheer neemt. Wanneer de energie van geld wordt begrepen en verinnerlijkt, verandert de uiterlijke vorm of verdwijnt zelfs.

Erken je eigen grootsheid en uniekheid, schat jezelf op waarde en neem je plaats in.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl