Alles is van iedereen = you’ll own nothing and be happy

A

De schaduw wordt zichtbaar

“Alles is van iedereen” is een kreet uit de spirituele wereld. Daaruit volgt dat alles gedeeld moet worden, want niemand kan zich beroepen op zijn of haar eigendom. Het plan van het World Economic Forum (WEF) “you’ll own nothing and be happy” is hiermee te vergelijken. Eigendom is voor het WEF/de communisten een doorn in het oog. Het moeten delen, geen eigendom kennen, geen identiteit hebben betekent slavernij. Zwevers noemen dit leven in eenheid. Op het moment dat twee voor het oog verschillende kanten lijken te zijn, maar effectief op dezelfde manier uitgelegd kunnen worden, zijn er geen twee kanten. Er is slechts één kant, die beide kanten bespeelt. Duister dat zich voordoet als licht, maar geen licht is, is vals licht!
Een Meester heeft een identiteit/naam, heeft een ego, een eigen ruimte, een eigen gedachtegoed en eigen creaties.

In de spirituele wereld leeft het idee dat men de Aarde niet kan bezitten en dat de Aarde van iedereen is. Dat klopt en klopt niet. Dit idee suggereert eveneens dat er geen eigendom kan zijn, omdat alles afkomstig is van de Aarde. Daarmee plaats je jouw creatie en jouw wereld buiten jezelf. Vanuit Meesterschap is er wel bezit/eigendom. Jouw huis, jouw auto, jouw kleren, enz. zijn van jou; het is jouw eigendom. Uiteraard komt het allemaal voort uit de Aarde. De grondstoffen van alle materiële/stoffelijke zaken wordt uit de Aarde gehaald. Zodra je het product koopt, ben jij daarvan eigenaar geworden. Niemand heeft het recht daarop inbreuk te maken. Datzelfde geldt voor jouw lichaam. Jouw lichaam is onaantastbaar, zoals artikel 11 van de Grondwet het verwoordt.

Materie komt voort uit geest

En nu komt het: als Meester heb je jouw verbinding met jouw eigen Bron hersteld. Bron werkt weer door jou heen: jouw scheppingskracht, jouw Godskracht. Meesters manifesteren wat zij nodig hebben. Daarvoor is belichaming van het goudenbewustzijn/het Godbewustzijn nodig. Vanuit de geest creëer je het gewenste via visualisatie: de power of the mind. Vanuit deze intentie wordt jouw behoefte manifest gemaakt via de deva’s. Uiteindelijk wordt het benodigde manifest; het wordt verstoffelijkt/gematerialiseerd. Materie komt voort uit geest.

Dat heeft het volgende tot gevolg. Jouw bewustzijn creëert vorm/stof/materie (alchemie); het komt voort uit jouw geest. Alle stoffelijke/materiële goederen zijn dan ook voortgekomen uit jouw geest. Is de Aarde een opzichzelfstaand wezen, los van alles en iedereen of komt het voort uit onze gezamenlijke creatie van ons (Bron)bewustzijn? Bovendien, hoe kun je je met iets verbinden, als het volledig op zichzelf staat? Met geld (nog niet gebruik, gematerialiseerd licht, energieuitwisseling die al vorm heeft gekregen) betaal je voor het product (of dienst) dat je wilt hebben. Via betaling gaat de eigendom over. Jij wisselt geld in voor een stoffelijk voorwerp, bijvoorbeeld als je een woning koopt. In 3D is jouw woning ook een onderdeel van jouw natuurlijke/heilige ruimte; het komt voort uit jouw geest.

Leen je geld voor het kopen van zaken en de bank creëert het geld uit het niets, dan is daar naar mijn mening niets mis mee. Jij hebt te weinig geld om de koopsom van de woning te kunnen voldoen. Dat betekent dat jij iets koopt wat je nog niet kunt betalen. Dat ga je in de toekomst terugbetalen (met rente). Jij vraagt nu al je toekomstig geld te krijgen, zodat je de woning kunt kopen. Is dan geld uit het niets scheppen illegaal? Nee! De noodzaak tot geldschepping uit het niets komt door de vraag naar geld om te kunnen consumeren. Als je dit begrijpt, dat vraag naar geld vraagt om schepping uit het niets wanneer de vraag groter is dan het aanbod en je begrijpt dat materie voorkomt uit geest/bewustzijn, dan begrijp je ook dat het veranderen van de vorm/materie – bijvoorbeeld een nieuw financieel systeem – onbegonnen werk is, als het bewustzijn niet verandert. “Verander de wereld, begin bij jezelf”.

Op het moment dat eigendom en bezit worden afgeschaft, wordt iemands natuurlijke/heilige ruimte geschonden. Het bezit/eigendom is immers iemands manifestatie in de materie. Het komt voort uit jouw bewustzijn. Afschaffing van bezit/eigendom betekent een inbreuk van de onaantastbaarheid en onschendbaarheid van jouw bewustzijn.

Het fysieke lichaam is ook iemands natuurlijke/heilige ruimte. Nu zijn er spirituele leraren die het fysieke lichaam afwijzen/veroordelen, omdat het fysieke lichaam zwaarte vasthoudt en daarmee de ascensie tegenwerkt??! Die leraren en mensen zijn volledig onbewust dat materie komt voort uit (de eigen) geest. Door deze overtuiging veroordelen ze indirect hun eigen bewustzijn.

Hormonen

Je fysieke lichaam heeft hormonen. De uiterlijke ruimte is verbonden met je innerlijke heilige ruimte. Die ruimte bevindt zich in het onderlichaam. Je kunt je heilige ruimte dan ook pas innemen, nadat je alle zwaarte van de emoties hebt getransformeerd, oftewel je innerlijk werk hebt gedaan. Emoties worden aangestuurd door de hormonen. Als je het woord ‘hormonen’ ontleedt, dan kom je tot het volgende: de verbinding (h = 8) tussen het goud(enbewustzijn) (or) en het monadisch bewustzijn (mon)/je Godsvonk, zodat je de emoties (e) kunt koppelen met het oorspronkelijk gevoel (n). Evenals het opschonen van de emoties belangrijk is, is het opschonen van het endocriene systeem of hormoonstelsel ook belangrijk, want de hormoonhuishouding speelt een cruciale rol bij oa de aansturing van emoties, driften, de stimulering van groei en herstel van spieren en weefsels, seksuele ontwikkeling, regulering van lichaamstemperatuur en het metabolisme.

En komen we aan bij de slang. De negatieve kant van de slang zijn de verdraaiingen door het ego om de kern/waarheid te ontlopen en het verleiden, manipuleren en hypnotiseren. De oorspronkelijke/gouden slang is bevrijd van negatieve emoties en staat voor wijsheid en kennis. Als je het woord ‘slang’ ontleedt, dan kom je bij het volgende: de uitlijning (1) van alle negen lagen (s = 19) met je menszijn (l = 12) verbonden met je androgyne (an) scheppingskracht (g).

De hormonen spelen een cruciale rol bij de (fysieke) ascensie, zoals ook de alvleesklier.

Alvleesklier

De alvleesklier of de pancreas (Latijn: pancreas van het Griekse woord: τό πάγκρεας, tó págkreas, van πάν, pán = “alles” en κρέας, kréas = “vlees”; zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Alvleesklier) betekent alles in het vlees brengen; al jouw zielsdelen, al jouw creaties, jouw hele zijn in het vlees/in de stof brengen, dus gronding geven. Tevens is Pan de natuurgod, de oorspronkelijke energie erachter is dan ook verbonden met jouw Goddelijke natuur, zodra alles van jou in het vlees is gekomen, oftewel volledig geïncarneerd zijn hier op Aarde. Alleen dan kun je werkelijk (jouw deel van de) Hemel op Aarde brengen. En daarvoor moet je al je angsten en trauma’s helen.

Daarna kun volledig incarneren en volledig bezit nemen van jouw natuurlijke/heilige ruimte. Daartoe behoren ook al jouw materiële zaken, want ze zijn afkomstig uit jouw geest/bewustzijn en is dus jouw bezit/eigendom. Als bezit/eigendom niet mag (bestaan), dan schendt men iemands bewustzijn. Dat kan alleen gebeuren, als de groep of het ego van een ander zichzelf belangrijker acht dan het individu wiens ruimte wordt geschonden. Jij mag zelf bepalen wat en met wie jij deelt. Het is jouw bewustzijn!

De rol/code van Nederland

Nederland is een waterland. Water is verbonden met emoties. Nederland (Netherlands) weet wat in de ether is vastgezet. Ether is het verbindende element. Vanwege de emotionele programmering als gevolg van angst zijn de verbinding, de balans en de onderlinge samenhang tussen de elementen verbroken. Nederland kan dat herstellen door uitlijning (1) van de vier elementen (N = 14) met of gevoel (N = 14) terugbrengen in de ether, zodat er gronding/bedding ontstaat. Gronding/bedding zorgt altijd voor balans/stevigheid.

Conclusie

Naar mijn mening is er dan ook niets mis met bezit/eigendom, evenmin met een perceel grond kopen. Juist met het idee dat alles van iedereen is en gedeeld moet worden is iets mis.
Materie komt voort uit geest/bewustzijn: de vorm/materie veranderen is onbegonnen werk, als het bewustzijn niet verandert. En dan herhaalt de geschiedenis zich en komen de fouten in de oude vorm terug in de nieuwe vorm.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl